« Songho, Mali »

cat: Africa

922_b0032

921_0035

922_b0036

Dogon village, approx 1000 inhabitants make 5 families. Guide shows the stone he was circumcised upon, together with the other 14-16 year old girls and boys. The ceremony is performed every 3 years to this day.

Wioska ludu Dogon, około 1000 mieszkańców stanowi 5 rodzin. Przewodnik pokazuje kamień, na którym został obrzezany wraz z innymi chłopcami i dziewczętami w wieku 14-16 lat. Ceremonia odbywa się do dziś co 3 lata.

PREV: Banfora, Burkina Faso   |   NEXT: Ouagadogou, Burkina Faso 07

» RANDOM POST
» GO TO TOP

Sitemap