« Story Never Told / Historia nie opowiedziana »

cat: bottom drawer

827_0001

Today I’ve watched The Curious Case of Benjamin Button. The first minutes of the movie introduce a blind watchmaker, whose son dies at war… Later this evening I realized that long time ago – eight, nine years – I’ve began to write a novel about son of blind astronomer – mythologist, going to war and losing sight… A novel never finished, too meticolous, too rigid… A novel lost, the typescripts are long missing… The only salvaged one – from an old reel – is this photograph of one page.

Widziałem dziś The Curious Case of Benjamin Button. W pierwszych minutach filmu pojawia się postać niewidomego zegarmistrza, którego syn wyjeżdża i ginie na wojnie… Dopiero późnym wieczorem przyszło mi na myśl, że dawno – osiem, dziewięć lat temu – zasiadłem nad maszyną by napisać powieść o synu niewidomego astronoma – mitologa, który zaciąga się do armii i traci na wojnie wzrok… Powieść nigdy nie skończoną, zaczętą zbyt w drobiazgowym stylu i zbyt sztywną metodą. Powieść zagubioną, jakos że maszynopisy zaginęły w serii przeprowadzek. Zostało jedynie to – na jakiejś starej kilszy – zdjęcie jednej strony.

PREV: midday storm   |   NEXT: horsie?

» RANDOM POST
» GO TO TOP

Sitemap