alkos.info   photography by Alek Nowak

Month: May 2011

May 30, 2011: Even Caredio

Thank you for your beautiful photo, I put in my special album with the story of my studio. Dziękuję za piękne zdjęcie. Umieszczę je w moim specjalnym albumie o historii mojego studio.

May 28, 2011: Saluti da Firenze

Thank you for the photos… It is snowing in Florence today !!! Hugs from the ice cream man from the Piazza Della Passera Dziękuję za zdjęcia… dzisiaj we Florencji spadł śnieg!!! Uściski od sprzedawcy lodów z Piazza Della Passera

May 27, 2011

May 25, 2011: Wishing Well

Mar 24, 2011

May 22, 2011: Oggi Porchetta

May 18, 2011: Regina

May 15, 2011

May 12, 2011

May 10, 2011

May 07, 2011

Sitemap